Sandapu – je fonetická výslovnost nepálského názvu Sandakphu

Sandakphu je hora (3636) jejímž vrcholem prochází Indicko-Nepálská hranice.  Z vrcholu Sandakphu je dech beroucí výhled na celou třetí nejvyšší horu na světě Kangchenjungu se všemi jejími vrcholy. Celkem ze Sandapkphu můžete vidět čtyři z pěti nejvyšších hor světa! (Everest, Kangchenjungu, Lhotse a Makalu).

 

 

 

První automatická vrata byla sestrojena již kolem 60 roku našeho letopočtu a to v Alexandrii. Byl to vlastně takový malý podvod na věřící!! Před honosným chrámem v Alexandrii se scházeli věřící a přinášeli dary kněžím, ti většinu darů přikládali na oheň před chrámem. Čím více darů věřící ovečky nosili do chrámu a kněží přikládali na oheň tím více se otevírala boží brána do chrámu. Pokud boží oheň zhasl brána se zase pomalu zavřela. Nebyl to boží zázrak ale důmyslný vynález řeckého učence Heróna, největšího vynálezce své doby.

Pod chrámem byl totiž umístěn mechanismus na principu parního stroje, oheň před chrámem ohříval nádobu s vodou umístěnou pod ním. Jak se voda zahřívala a rozpínala, pomalu přetkala do druhé nádoby zavěšené přes kladky s protizávažím. Když byl v druhé nádobě dostatečný množství vody, a převážilo se protizávaží, vrata se pomalu začala otevírat.

Byl to právě Herón kdo jako první vymyslel a sestavil parní stroj, nebo první mincovní automat, který za vhozenou minci dával věřícím v chrámu svěcenou vodu.

  Díky naší reputaci nám často volají nový zákazníci, kteří se o nás doslechli od sousedů z vedlejších nájemních jednotek. Při takovém telefonátu často zazní vyklepaný ženský hlas, začínající slovy: ,,máme problém..,, v ten moment je nám jasné, že na druhém konci telefonu je vystrašená prodavačka která se nemůže dostat z nájemní jednotky, nebo naopak dostat dovnitř.. což vzhledem k častým penalizacím od provozovatele obchodního domu za neotevřený obchodní jednotku, finančně pocítí každí nájemce.. V ten moment nám začíná hlavou běžet plánování a různé improvizační řešení, jen aby jsme zákazníkovi vyšli vstříc a pomohli opravit rolovací mříž.

  Preferujeme zasmluvněné zákazníky, protože vždy po první servisní prohlídce už dopředu víme do čeho jdeme a na co se připravit. Ale pokud to bude jen trochu možné pokusíme se pro Vás udělat maximum, jako v tomto případě, do jedné sázkové kanceláře, kam se vydal na havarijní servis rolovací mříže náš obchodní zástupce po skončení své práce v kanceláři..

 

 V roce 1854, americký průmyslník JB Cornell patentuje způsob spojování kovových lišt, kterým je možné lišty otáčet a tím pádem zalamovat celý nábal při rolování. Systém rolování byl převzat z malých dřevěných rolet, nejčastěji používané k zabezpečení skříní. První ocelová bezpečnostní roleta byla vyrobená na okno skladiště v továrně Cornell & Althause. Podle dobových inzerátů se až kolem roku 1890 začali objevovat nabídky na možnost zabezpečit obchod tím to jednoduchým a bezpečným systémem. Rolovací vrata která je možné namontovat před nebo za téměř každý otvor, měla velký úspěch a z nového výrobku se stal hit. V Americe pod názvem „Cornellovi rolovací železná vrata“.

Mj. JB Cornell dál pokračoval ve vývoji nových inovativních produktů. Patentoval například i kovový povrch pro protipožární příčky, na který je možné nanášet finální omítku. Tento vynález umožnil výstavbu výškových protipožárních budov. Tento systém se také používá do dnes.

V třicátých a čtyřicátých letech minulého století v době hospodářského úpadku kdy byla těžká ocel nedostupná se rolovací vrata vyráběla dokonce sériově například i ze dřeva. Tato výroba skončila až roku 1952. Dnes se dřevěné rolovací vrata vyrábějí individuálně jen na přání pro ty nejnáročnější zákazníky.

© 2018 Sandapu s.r.o. | Tvorba webových stránek Grafické studio Designcrew, ve spolupráci s RALIT