První automatická vrata

 

První automatická vrata byla sestrojena již kolem 60 roku našeho letopočtu a to v Alexandrii. Byl to vlastně takový malý podvod na věřící!! Před honosným chrámem v Alexandrii se scházeli věřící a přinášeli dary kněžím, ti většinu darů přikládali na oheň před chrámem. Čím více darů věřící ovečky nosili do chrámu a kněží přikládali na oheň tím více se otevírala boží brána do chrámu. Pokud boží oheň zhasl brána se zase pomalu zavřela. Nebyl to boží zázrak ale důmyslný vynález řeckého učence Heróna, největšího vynálezce své doby.

Pod chrámem byl totiž umístěn mechanismus na principu parního stroje, oheň před chrámem ohříval nádobu s vodou umístěnou pod ním. Jak se voda zahřívala a rozpínala, pomalu přetkala do druhé nádoby zavěšené přes kladky s protizávažím. Když byl v druhé nádobě dostatečný množství vody, a převážilo se protizávaží, vrata se pomalu začala otevírat.

Byl to právě Herón kdo jako první vymyslel a sestavil parní stroj, nebo první mincovní automat, který za vhozenou minci dával věřícím v chrámu svěcenou vodu.

© 2018 Sandapu s.r.o. | Tvorba webových stránek Grafické studio Designcrew, ve spolupráci s RALIT