Historie rolovacích mříží

 

 V roce 1854, americký průmyslník JB Cornell patentuje způsob spojování kovových lišt, kterým je možné lišty otáčet a tím pádem zalamovat celý nábal při rolování. Systém rolování byl převzat z malých dřevěných rolet, nejčastěji používané k zabezpečení skříní. První ocelová bezpečnostní roleta byla vyrobená na okno skladiště v továrně Cornell & Althause. Podle dobových inzerátů se až kolem roku 1890 začali objevovat nabídky na možnost zabezpečit obchod tím to jednoduchým a bezpečným systémem. Rolovací vrata která je možné namontovat před nebo za téměř každý otvor, měla velký úspěch a z nového výrobku se stal hit. V Americe pod názvem „Cornellovi rolovací železná vrata“.

Mj. JB Cornell dál pokračoval ve vývoji nových inovativních produktů. Patentoval například i kovový povrch pro protipožární příčky, na který je možné nanášet finální omítku. Tento vynález umožnil výstavbu výškových protipožárních budov. Tento systém se také používá do dnes.

V třicátých a čtyřicátých letech minulého století v době hospodářského úpadku kdy byla těžká ocel nedostupná se rolovací vrata vyráběla dokonce sériově například i ze dřeva. Tato výroba skončila až roku 1952. Dnes se dřevěné rolovací vrata vyrábějí individuálně jen na přání pro ty nejnáročnější zákazníky.

© 2018 Sandapu s.r.o. | Tvorba webových stránek Grafické studio Designcrew, ve spolupráci s RALIT